Producenci
Promocje

 

Regulamin promocji „Pierwsze zakupy”


  

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Pierwsze zakupy”.

 2. Organizatorem Promocji jest BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Sp. z o.o. Sp. k. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem portalu internetowego opryskiwacze24.com.pl (zwany dalej Portal)

 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.02.2019r. i trwa do odwołania.

 4. Klient może skorzystać z Promocji jednorazowo, tylko podczas pierwszego zamówienia.

 5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 6% na produkty ze wszystkich kategorii poza: Promocja nie dotyczy produktów z kategorii systemy sterujące, WOM oraz kompletnych pomp.

 6. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów z obowiązującej Listy Produktów ze strony opryskiwacze24.com.pl dostępnych w ramach promocji oraz wpisanie kodu rabatowego otrzymanego w mailu podczas rejestracji w koszyku, w pole „Wpisz kod w poniższe pole, aby uzyskać zniżkę”. Uwaga: Kod działa tylko u zarejestrowanych użytkowników.

 7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie opryskiwacze24.com.pl.

 8. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.

 9. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku dodatkowego komunikatu o wartości przyznanej zniżki. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczoną Korzyść.

 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminów portalu opublikowanych na stronie https://opryskiwacze24.com.pl/regulaminy

 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail bok@opryskiwacze24.com.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://opryskiwacze24.com.pl/regulaminy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl